Żywność Ekologiczna

Polecamy zaopatrywanie się w warzywa w Gospodarstwie Ekologicznym Grabina – produkty dostępne na stronie piast.biorgo.pl lub bezpośrednio  w gospodarstwie

f1Gospodarstwo „ECO GRABINA” położone jest na obszarze Natura 2000 – na glebach różnorodnych od klasy II do VI klasy, najwięcej klasy IVa.
Całkowita powierzchna gospodarstwa – 43,78 ha, w tym użytki rolne 39,34 ha. Specjalizuje się w produkcji warzyw (kapusta biała, ziemniaki, marchew jadalna, cebula zwyczajna, burak ćwikłowy), jest też produkcja nasienna – fasoli szparagowej i buraka ćwikłowego. f2Gospodarstwo posiada certyfikat rolnictwa ekologicznego.
Jednostka certyfikująca: Centrum Jakości AgroEko Sp. z.o.o.
Od roku 2012 zostało wprowadzone do sieci gospodarstw demonstracyjnych WODR w Poznaniu. Przyjmuje grupy rolników, uczniów szkół rolniczych, doradców.
Na terenie Wschodniej Wielkopolski stanowi prawdziwe centrum informacyjno-szkoleniowego dla osób zainteresowanych ekologiczną produkcją.
Współpraca WODR w Poznaniu z Gospodarstwem Demonstracyjnym obejmuje udostępnienie prowadzonego gospodarstwa rolnego na potrzeby przeprowadzanych przez WODR
prac upowszechnieniowych (szkolenia, pokazy, demonstracje), zarówno dla rolników, jak i delegacji zagranicznych, pragnących zapoznać się z najlepszymi gospodarstwami w rejonie, oraz udostępnienie danych technologiczno-ekonomicznych z gospodarstwa napotrzeby analiz wykonywanych przez WODR w Poznaniu.f4
Pola uprawne Gospodarstwa Demonstracyjnego stanowią bazę obserwacyjną, na której prowadzony jest monitoring pojawów agrofagów. W gospodarstwie zainstalowano
skomputeryzowaną polową stację meteorologiczną przesyłającą dane na serwer poprzez sieć komórkową (GSM). Za pomocą Internetu oraz poprzez program NegFry, można zapoznawać się z danymi zebranymi przez stację i precyzyjnie określić zakres stosowania środków ochrony roślin dopuszczonych do stosowania w rolnictwie ekologicznym. Grupy szkoleniowe, przyjmowane w tym gospodarstwie, są zapoznawane z najnowszymi technikami i technologiami stosowanymi w rolnictwie ekologicznym.
Gospodarstwo należy również do sieci Demonstracyjnych Gospodarstw Ekologicznych w Polsce prowadzonej przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu, znajduje się w katalogu tychże gospodarstw. Zgodnie z treścią podaną w katalogu przyjmuje grupy rolników, młodzież szkolną w okresie kiedy na polach trwa wegetacja, by w pełni móc zrealizować swoją ofertę szkoleniową.
Gospodarze w trakcie przyjmowania grup gospodarstwie umiejętnie łączą teorię z praktyką. Uczestnicy bezpośrednio mogą dotknąć i poczuć jak wygląda praca w czynnym gospodarstwie ekologicznym, włącznie z nauką pielenia, rozpoznawania siewek chwastów, występowania chorób i szkodników. f6Są tez pokazy sporządzania kompostu, wywarów i wyciągów. Grupy przyjmowane są po uzgodnieniu, w ofercie poczęstunek na bazie produktów pochodzących wyłącznie z gospodarstwa.
W ofercie programowej:
– Rozpoznawanie siewek chwastów
– Rozpoznawanie gatunków chwastów polnych i ruderalnych
– Rozpoznawanie chorób i szkodników warzyw
– Sporządzanie wyciągów roślinnych – pokaz
– Sporządzanie kompostu – pokaz
– Wspomaganie decyzji w zakresie zwalczania zarazy ziemniaka na podstawie informacji meteorologicznej
– Prezentacja gamy mikroorganizmów pożytecznych
Gospodarstwo ekologiczne „ECO GRABINA” jest utrzymane starannie, czyściutkie wręcz wypielęgnowane.f5 Dokumentacja w gospodarstwie zasługuje na wyróżnienie, wszystkie niezbędne papiery powypełniane, ułożone, wpięte w segregatory, jak u wzorowego księgowego. Promocja gospodarstwa profesjonalna – wizytówki, strona internetowa. Kanały sprzedaży różnorodne – bezpośrednia sprzedaż z gospodarstwa, wysyłki paczek za pośrednictwem kurierów do klientów- zamówienia przez internet; targi, umowy z przetwórniami – Przetwórnia BIOFOOD Ciechocin, VINKON Konin.
Gospodarstwo ekologiczne „ECO GRABINA” jest laureatem konkursu:
Najlepsze gospodarstwo ekologiczne w Wielkopolsce rok 2013
Ekologia – Środowisko”

Adres:
„ECO GRABINA”
Grażyna i Mirosław Serafinowicz
Grabina Wielka 5
62-660 Dąbie
woj. wielkopolskie
www.ecograbina.eu